مقدمه

کشور جمهوری آذربایجان جهت تسهیل در سفر ایرانیان به آن کشور، اقدام به ارائه خدمات صدور ویزای فرودگاهی در فرودگاه شهر باکو کرده است. مسافرینی که قصد ورود به این کشور، از مبادی مرزی به جز فرودگاه باکو را دارند و یا علاقه‌مند هستند قبل از سفر به این کشور اقدام به تهیه ویزا نمایند، می‌توانند از طریق این شرکت اقدام به اخذ ویزای آذربایجان نمایند.


اعتبار ویزا

اعتبار ویزا توریستی آذربایجان ۳ ماه می‌باشد که دارنده این ویزا در این مدت مي‌تواند ۳۰ روز در کشور آذربایجان اقامت داشته باشد.


مدارک مورد نیاز

اسکن صفحه اول پاسپورت با حداقل شش ماه از تاریخ سفر


سایر توضیحات

* ویزای آذربایجان اخذ شده توسط این شرکت، ویزای الکترونیک (E-Visa) بوده و در پاسپورت الصاق نمی‌گردد. مسافر موظف است از این ویزا پرینت گرفته، و در تمام مدت سفر آن را به همراه داشته باشد.

* مدت زمان لازم جهت صدور ویزای عادی، سه روز کاری و ویزای فوری ۳ ساعت می‌باشد.


تعرفه خدمات

Generated by wpDataTables

دریافت به روز رسانی و بیشتر

اندیشه های ذهنی به صندوق پستی شما